Svinndal barnehage
Forsiden
KNERTEN 96946092
BLÅBÆRET 96946086
TYTTEBÆRET 96946089
Hvem er vi
Stilling ledig
SU og foreldreråd
Dokumentmappe
Gjestebok
satsningsområder for 2020/2021

 Dette barnehageåret har vi hatt to hovedtemaer.Før jul var det natur, og nå er det eventyr/sagn/fortellinger.

i januar 2021 startet vi opp med et satsningsområdet som skal gå over 4-5 semestre. Det er inkluderende barnehagemiljø og er et samarbeid med Høyskolen Innlandet.

Gjennom disse semestrene, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand: I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp egnede tiltak helt til barnet opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

 I løpet av disse semestrene skal vi jobbe med disse temaene : regler og kunnskap, observasjoner, samtaler, analyse, kunnskap og samarbeid i håndtering, miljøtiltak, individuelle tiltak, ansattes rolle, barn som individ, barn som gruppe, og foresatte.


Les mer
( 24/02/2021 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 Barnehagenyheter
 
Kjære Torbjørn: Er ikke det vi gjør godt nok? 08/07
Vi har gjort leksa vår! 08/07
Unni Bleken: – Vi trenger ikke bedre barn 08/07
«Et godt lekemiljø er usynlig i den nye stortingsmeldingen om barnehager» 08/07
Gi barnehageungane leik og varme! 08/07
Se flere nyheter
 
 Filer du kan laste ned
 
Årsplan 20/21
Last ned
Se flere dokumenter
 
 Ansatte:
 
Lise Brogård
virksomhetsleder
(se info) (send epost)
Merethe Lie Nilsen
Fagarbeider
(se info)
Elisabeth Jakobsen
Fagarbeider
(se info)
Gerd-Wenche Bråthen
Barne og ungdomsarbeider
(se info)
Mette Wethal
Assistent
(se info)
Stine Kiserud
barnehagelærer
(se info)
Brita Gutuen
Barne og ungdomsarbeider
(se info)
Camilla Andersen
assistent
(se info)
Camilla Norvald
Pedagogisk leder
(se info)
Marianne Grønlund
Pedagogisk leder
(se info)
Maria Trandem
Pedagogisk leder
(se info)
Hans Fjeldstad
Fagarbeider
(se info)
Tone Furuholt
Fagarbeider
(se info)
Mette Henriksen
Fagarbeider
(se info)