Svinndal barnehage
Forsiden
KNERTEN 96946092
BLÅBÆRET 96946086
TYTTEBÆRET 96946089
Hvem er vi
Stilling ledig
SU og foreldreråd
Dokumentmappe
Gjestebok
 
satsningsområder for 2020/2021  ( 24/02/2021 )

 Dette barnehageåret har vi hatt to hovedtemaer.Før jul var det natur, og nå er det eventyr/sagn/fortellinger.

i januar 2021 startet vi opp med et satsningsområdet som skal gå over 4-5 semestre. Det er inkluderende barnehagemiljø og er et samarbeid med Høyskolen Innlandet.

Gjennom disse semestrene, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand: I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp egnede tiltak helt til barnet opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

 I løpet av disse semestrene skal vi jobbe med disse temaene : regler og kunnskap, observasjoner, samtaler, analyse, kunnskap og samarbeid i håndtering, miljøtiltak, individuelle tiltak, ansattes rolle, barn som individ, barn som gruppe, og foresatte.


Skriv tekst her